Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 05 – 2021

Theo con số thống kê cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021 ước đạt 6.914,5 tỷ đồng. Ước 5 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 37.169,7 tỷ đồng, bằng 122,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 năm 2021 ước đạt 1.739,2 tỷ đồng; ước 5 tháng năm 2021 đạt 8.271,7 tỷ đồng, bằng 134,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/5/2021 đạt 248.876 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2021 ước đạt 133.491 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thuế, 5 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đạt 13.455 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán pháp lệnh, 38,4% dự toán phấn đấu, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy có một số chỉ tiêu cơ bản bám sát tiến độ thu hàng tháng nhưng nhìn chung công tác thu ngân sách nội địa còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý có nhiều doanh nghiệp nộp thuế trọng điểm có số nộp giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh COVID-19 tác động ngày càng sâu rộng tới sản xuất, kinh doanh nên số thu của một số địa phương như Cát Hải, Đồ Sơn còn thấp.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, Cục Thuế Hải Phòng cho rằng khả năng thu ngân sách năm 2021 ước chỉ đạt 33.695 tỷ đồng, bằng 96,3% dự toán phấn đấu. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng nhanh số thu trong những tháng cuối năm./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 7129
  • Tất cả: 3054538