Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 07 – 2021

Theo con số thống kê cho thấy, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 7 năm 2021 ước đạt 7.629,64 tỷ đồng. Ước 7 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 53.163,76 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 năm 2021 ước đạt 2.485,50 tỷ đồng; ước 7 tháng năm 2021 đạt 13.040,40 tỷ đồng, bằng 124,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/7/2021 đạt 253.254 tỷ đồng, tăng 13,73% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ cho vay đến 31/7/2021 ước đạt 137.299 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 7286
  • Tất cả: 3054695