Tình hình phát triển lâm nghiệp tháng 5/2021

Theo những số liệu thống kê cung cấp, tháng 5 năm 2021, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn thành phố ước đạt 120,8 m3, bằng 90,48% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.885 ste, bằng 91,10%.

Ước tính 5 tháng năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 668,6 m3, bằng 92,95% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 16.481 ste, bằng 94,30%. Nhìn chung, sản lượng gỗ, củi tiếp tục có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán 05 tháng năm 2021 ước đạt 125,4 nghìn cây, bằng 95,72% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 7288
  • Tất cả: 3054697