Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-STTTT ngày 26/01/2021 về việc Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở là khâu quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; có vai trò là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân và là diễn đàn để người dân phản ánh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đến lực lượng có chức năng xem xét xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, xây dựng, duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các hộ dân sinh sống hai bên các tuyến đường, những người quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải; Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021 góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia phải thường xuyên, liên tục, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán; Đảm bảo bám sát các nội dung của Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021; Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề năm 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Nội dung thông tin tuyên truyền tập trung, bám sát chủ đề về An toàn giao thông năm 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia; Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới; Biểu dương những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng và thực hiện văn hóa giao thông.

Theo kế hoạch, các đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cần nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông (định kỳ theo quý, 06 tháng, cả năm hoặc khi có yêu cầu) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 7184
  • Tất cả: 3054593