Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 02/2021

Theo số liệu thống kê tháng 2/2021, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 19,9 triệu tấn, giảm 13,82% so với tháng trước và tăng 16,07% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 43,1 triệu tấn, tăng 19,87% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 9.208,4 triệu tấn.km, giảm 6,22% so với tháng trước và tăng 13,32% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 19.027,2 triệu tấn, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 02 năm 2021 ước đạt 3,1 triệu lượt, giảm 32,64% so với tháng trước, giảm 39,73% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 7,7 triệu lượt, giảm 31,08% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 02 năm 2021 đạt 123,4 triệu Hk.km, giảm 33,22% so với tháng trước và giảm 42% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng đầu năm 2021 đạt 308,2 triệu Hk.km, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 02 giảm so với tháng trước do nhu cầu đi lại giảm mạnh, ngoài ra theo Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 của UBND thành phố Hải Phòng các phương tiện vận chuyển khách chỉ được phép vận chuyển tối đa không quá 50% số ghế nên cũng hạn chế lượt khách đi lại.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 năm 2021 ước đạt 3.550,6 tỷ đồng, giảm 7,05% so với tháng trước và tăng 16,64% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 7.370,7 tỷ đồng, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 02 năm 2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 19,4 tỷ đồng, giảm 0,39% so với tháng trước; giảm 22,34% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 38,87 tỷ đồng, giảm 25,14% so với cùng kỳ.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.404 chuyến, giảm 0,43% so với tháng trước, giảm 3,97% so với cùng tháng năm trước, trong đó, có 03 chuyến bay ngoài nước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 2.814 chuyến, giảm 12,14% so với cùng kỳ.

Tổng số hành khách tháng 02 năm 2020 ước đạt 170 nghìn lượt người, giảm 5,03% so với tháng trước, giảm 13,38% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, tổng số hành khách vận ước đạt hơn 349 nghìn lượt người, giảm 18,87% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 02 năm 2021 ước đạt 1,1 nghìn tấn, giảm 2,91% so với tháng trước, giảm 18,64% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, tổng số hàng hóa ước đạt 2.233 tấn, giảm 21,65% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 02 năm 2021 ước đạt 9.309,5 nghìn TTQ, giảm 34,54% so với tháng trước và tăng 14,17% so với cùng kỳ năm trước. 

Cộng dồn 02 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 23.531,8 nghìn TTQ, tăng 15,46% so với cùng kỳ.

Doanh thu cảng biển tháng 02 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 415 tỷ đồng, giảm 15,92% so với tháng trước, tăng 0,44% so với cùng kỳ. Cộng dồn 02 tháng/2020 doanh thu cảng biển ước đạt 908,5 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 7270
  • Tất cả: 3054679