Tình hình vận tải hàng hóa và hành khách tháng 03/2021

Theo số liệu thống kê tháng 3/2021, Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 19,5 triệu tấn, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 26,72% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 61,5 triệu tấn, tăng 19,86% so với cùng quý năm trước.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 8.635,7 triệu tấn.km, tăng 9,71% so với tháng trước và tăng 1,13% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 26.326,2 triệu tấn, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 49,26% so với tháng trước, giảm 0,3% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 11,8 triệu lượt, giảm 24% so với cùng quý năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 3 năm 2021 đạt 180,2 triệu Hk.km, tăng 47,74% so với tháng trước và tăng 4,56% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý I năm 2021 đạt 487 triệu Hk.km, giảm 23,32% so với cùng quý năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3 năm 2021 ước đạt 3.495 tỷ đồng, tăng 0,99% so với tháng trước và tăng 25,37% so với cùng tháng năm trước. Ước quý I năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 10.775,8 tỷ đồng, tăng 18,83 so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu tháng 3 năm 2021 Ga Hải Phòng ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 12,6% so với tháng trước, giảm 45,2% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng doanh thu của Ga Hải Phòng ước đạt 14,9 tỷ đồng, giảm 48,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 4,5 nghìn lượt người, tăng 17,55% so với tháng trước, giảm 65,01% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 32,8 nghìn lượt người, giảm 60,03% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hàng hóa vận chuyển tháng 3 năm 2021 ước đạt 80 nghìn tấn, tăng 5,77% so với tháng trước, giảm 29,41% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hàng hóa vận chuyển ước đạt 254,31 ngàn tấn, giảm 17,73% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3 năm 2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 29,12% so với tháng trước; tăng 17,97% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng doanh thu của Sân bay Cát Bi ước đạt 48,9 tỷ đồng, giảm 25,86% so với cùng kỳ năm trước.

Số lần máy bay hạ, cất cánh tháng 3 năm 2021 ước đạt 1.200 chuyến, tăng 6,38% so với tháng trước, tăng 24,48% so với cùng tháng năm trước. Trong đó có 04 chuyến bay ngoài nước. Quý I/2021, số lần máy bay hạ, cất cánh ước đạt 3.738 chuyến, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số hành khách tháng 3 năm 2021 ước đạt 94 nghìn lượt người, tăng 3,1% so với tháng trước, giảm 22,94% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hành khách ước đạt 364,1 nghìn lượt người, giảm 34,05% so với cùng kỳ.

Tổng số hàng hóa tháng 3 năm 2021 ước đạt 900 tấn, tăng 9,49% so với tháng trước, giảm 45,85% so với cùng tháng năm trước. Quý I/2021, tổng số hàng hóa ước đạt 2.855 tấn, giảm 36,72% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 3 năm 2021 ước đạt 10.375,4 nghìn TTQ, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính quý I năm 2021 sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 33.927 nghìn tấn, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Doanh thu cảng biển tháng 3 năm 2021 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 485,5 tỷ đồng, tăng 19,28% so với tháng trước, tăng 6,28% so với cùng kỳ. Quý I/2021, doanh thu cảng biển ước đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 7193
  • Tất cả: 3054602